Калькулятор розрахунку декретних виплат 2024

Введіть значення
2022: з 1 січня по 30 вересня
Протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий cтаж менше 6 місяців?

Як користуватися онлайн кулькулятором розрахунку декретних 2024?

 1. Введіть необхідні дані: кількість днів декретної відпустки, календарні дні разом, заробіток за розрахунковий період, період настання страхового випадку.
 2. Натисніть кнопку "Обчислити".
 3. Отримайте результат.

Як розрахувати декретні виплати за допомогою калькулятора?

Для обчислення суми декретних виплат потрібно знати тривалість декретної відпустки та середньоденну заробітну плату працівниці.

Розміри для декретних виплат

Розрахунки калькулятор декретних виплат здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26.09.2001 № 1266:

 • Мінімальні виплати для жінок, що працюють становить - 7.100грн.
 • Максимальні виплати в місяць для жінок, що працюють становить – 106.500грн.
 • Виплати жінкам, що не працюють становить 710 грн в місяць.

Як заповнювати дані для калькулятора декретних виплат?

1. Кількість днів декретної відпустки

Згідно Кодексу законів про працю в Україні ч.1 ст.179  на підставі медичного висновку жінкам надається відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів перед настанням пологів і 56 календарних днів після їх завершення. У разі ускладнення пологів чи народженні  двох/більше дітей післяпологова відпустка надається в розмірі 70 днів. Сумарно це 126-140 днів.

2. Календарні дні разом

Зазвичай беремо останні 12 місяців.

Якщо Фактично відпрацьований час, за який сплачувався ЄСВ інший, згідно Постанови п. №1266  Кодексу України, то:

більше ніж 12 календарних міс останні 12 повних календарних місяців, які передують місяцю, в якому сталася страхова подія. ( п. 7, 25)

менше 12 календарних міс → місяці, що були фактично відпрацьовані (повні, з першого по перше число) в календарний період. (п.26)

менше як календарний місяць → час, який фактично було відпрацьовано (в календарних днях) до настання страхового випадку. (п.27)

3. Невідпрацьовані дні з поважних підстав

В цю категорію зазначені такі причини:

 • тимчасова непрацездатність;
 • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;
 • відпустка без збереження заробітної плати.

Згідно статті 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року №1266

4. Сумарний заробіток за розрахунковий період:

У доходи включаються суми зарплати та подібних виплат, за які був нарахований Єдиний внесок на соціальне страхування (ЄСВ).

Згідно з п. 4 порядка №1266  розрахована середньоденна заробітна плата не повинна перевищувати максимальну величину бази ЄСВ.

Середньоденна зарплата за один календарний день згідно з пунктом З Порядку № 1266 обчислюється шляхом поділу нарахованої за розрахунковий період (тобто 12 календарних місяців) зарплати, за яку нараховано ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (приклади наведені у пункті 3).

Згідно з пунктом 28 Порядку № 1266, якщо протягом розрахункового періоду перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не отримувала доходу, середня заробітна плата визначається на основі:

 • Тарифна ставка (посадовий оклад) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку (визначається як фіксована сума, яку працівник отримує за виконану роботу або посадові обов'язки на момент настання страхового випадку);
 • Розмір мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання страхового випадку (ця сума є мінімальним законодавчо встановленим розміром оплати праці, який враховується в умовах, коли інші тарифні ставки або оклади не застосовуються).

5. Оклад, якщо в розрахунковому періоді не було оплати

 • Згідно п.4 Порядку №100  передбачено: якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

6. Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж менше 6 місяців

 • Згідно з част. 4 статті 19 Закону про соціальне страхування та п. 29 Порядку №1266, розмір допомоги по вагітності/пологах для працівниць, які протягом 12 місяців перед страховим випадком накопичили страховий стаж менше шести місяців (за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), обмежено подвійною мінімальною зарплатою.

Поширені питання:

Що таке декретні виплати?

Декретні виплати - це фінансова підтримка, яку надає держава батькам під час перебування їх у декретній відпустці, з метою забезпечення фінансової допомоги для забезпечення належного догляду за дитиною.

Як отримати ці виплати?

Для того, щоб їх отримати, жінка повинна надати спеціальний лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами.

Що потрібно для отримання декретних виплат?

 1. Заява за встановленою формою;
 2. Листок непрацездатності;
 3. Довідка з Центру зайнятості про те, що жінка не перебуває на обліку;
 4. Номер банківського рахунку (для отримання виплат).

Що робити, якщо роботодавець відмовляється платити декретні?

Якщо роботодавець відмовляється виплачувати допомогу по вагітності та пологах, ви маєте право захищати свої законні вимоги шляхом подання відповідної заяви до суду. Це право грунтується на положеннях статей 55, 124 Конституції України, статей 232, 238 Кодексу законів про працю та статті 17 Закону № 1105.